Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Τορνίκιοι (Τορνίκες)

Συγγραφή : Στουραϊτης Ιωάννης (25/7/2005)

Για παραπομπή: Στουραϊτης Ιωάννης, «Τορνίκιοι (Τορνίκες)», 2005,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=6464>

Τορνίκιοι (Τορνίκες) (7/3/2007 v.1) Tornikios family  (15/1/2007 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Πρόσωπο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η οικογένεια των Τορνικίων ήταν αρμενικής καταγωγής, ενώ θεωρείται πιθανό ότι είχε και γεωργιανές ρίζες. Εγκαταστάθηκε στο Βυζάντιο στις αρχές του 10ου αιώνα και από τότε άρχισε να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στα πολιτικά πράγματα της αυτοκρατορίας ως τις αρχές του 14ου αιώνα. Τα μέλη της ανήλθαν σε υψηλά στρατιωτικά και πολιτικά αξιώματα, ενώ διακρίθηκαν και ως λόγιοι.

Άλλα Ονόματα

Τορνίκες, Τορνίτζες, (θηλ.) Τορνικίνα

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>